Dự án LG Display H1 – Hải Phòng

Dự án: Nhà máy H1–H2 LG display – KCN Tràng Duệ – Hải Phòng. Quy mô 70.000(m2).

Khách hàng
Công ty TNHH Halim Precision Vina.
Hạng mục thi công
Gói thầu cung cấp lắp đặt vách kính, cửa sổ.
Nhà phát triển
Công ty TNHH Xây dựng nhôm kính Việt Tech.
Thời gian thi công
Năm 2016
Dự án liên quan


Hạng mục: Dự án, Dự án đang triển khai,
Intracom Riverside là tổ hợp bao gồm 2 tháp chung cư (tháp B-C) và 1 tháp văn phòng (t...

Hạng mục: Dự án, Dự án đang triển khai,
Chung cư Vạn Xuân Bình Dương là dự án cao cấp của Công ty Cổ phần Tập đoàn ...

Hạng mục: Dự án, Dự án đang triển khai,
Trung Tâm Thương Mại và Siêu Thị GO! Bà Rịa nằm tại phường Phước Hiệp, thàn...